Výměna a vrácení zboží

Výměna a vrácení zboží

Reklamační řád hodinovycykloservis.cz vychází z Občanského zákoníku a Zákonu o ochraně spotřebitele a vztahuje se pouze na zboží zakoupené u prodávajícího HODINOVÝ cykloservis, sídlem Přátelství 548, 50601, Jičín a na toto zboží pouze pokud je jeho reklamace řádně uplatněna v záruční lhůtě 2 roky. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace:          

 1. Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury (daňový doklad slouží zároveň jako záruční list), podpisem kupní smlouvy nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzením tohoto svým podpisem. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato v provozovně prodávajícího, případně převzato od dopravce.

 2. Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.
   
 3. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.
   
 4. K reklamaci je nutné předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.
   
 5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
   
 6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace.

 7. Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo na to, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.
  Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.
  Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit.

 8. Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 14 dní od vyrozumění o vyřízení reklamace, pokud není dohodnuto, že mu bude dopraveno.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Odstoupení od smlouvy do 14 dní od obdržení zboží.

První možnost je donést na prodejnu HODINOVÝ cykloservis zboží společně s dokladem o zaplacení a vyplněným formulářem o odstoupení od smlouvy. Na prodejně vše vyřešíme.

Druhá možnost je zaslat zboží. Před odesláním zboží napište email na hodinovycykloservis@gmail.com a doplňte do emailu všechny potřebné informace z formuláře nebo zavolejte na +420 733 460 061. Zároveň formulář vytiskněte a přiložte ke zboží, které chcete vrátit. Nezapomeňte přiložit také doklad o zaplacení. Zboží pečlivě zabalte a odešlete na adresu prodejny HODINOVÝ cykloservis, Dělická 166, 50601, Jičín.  

REKLAMACE 

První možnost je donést na prodejnu HODINOVÝ cykloservis zboží společně s dokladem o zaplacení a vyplněným formulářem o odstoupení od smlouvy.

Druhá možnost je zaslat zboží. Před odesláním zboží napište email na hodinovycykloservis@gmail.com nebo zavolejte +420 733 460 061 a doplňte do emailu všechny potřebné informace z formuláře. Zároveň formulář vytiskněte a přiložte ke zboží, které chcete vrátit. Nezapomeňte přiložit také doklad o zaplacení. Zboží pečlivě zabalte.